Home

Directieve therapie is een wetenschappelijk tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie.

Directieve therapie is een psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering. De persoonlijkheid van de cliënt en zijn cultuur zijn steeds het uitgangspunt, met als doel hem te motiveren tot verandering. De therapeut wordt uitgedaagd om creatief en vindingrijk te zijn in het bieden van een behandeling op maat.

In het tijdschrift komen daarom verschillende benaderingen en stijlen aan de orde. Zo verschijnen er gedragstherapeutische bijdragen, maar ook anders georiënteerde bijdragen; gezinstherapeutische maar ook meer op het individu gerichte benaderingen; onderzoeksartikelen en gevalsbeschrijvingen. Elk nummer bevat ook boekbesprekingen en korte bijdragen zoals columns, signalementen en klassiekers.

Directieve therapie verschijnt viermaal per jaar.